แคตตาล็อค

MJ5-i

เครื่องอบเม็ดพลาสติก พร้อมระบบดูดความชื้น

MJ3

เครื่องอบเม็ดพลาสติก พร้อมระบบดูดความชื้นอะไหล่

MGD

เครื่องอบเม็ดพลาสติก
(ชนิดลมร้อน)

HD2

เครื่องอบเม็ดพลาสติก
(ชนิดลมร้อน)

DPD

เครื่องอบเม็ดพลาสติกระบบสุญญากาศ

DMZ2

เครื่องดูดความชื้นจากอากาศ

LTDD2

เครื่องอบเม็ดพลาสติก

PO

เครื่องอบเม็ดพลาสติก
(ชนิดลมร้อน)

JL4

เครื่องลำเลียงเม็ดพลาสติก อัตโนมัติ ชนิดลมดูด

JC

ถังดูดเม็ดพลาสติก

MVH

ถังดูดเม็ดพลาสติก
(สำหรับติดตั้งบนเครื่องฉีด)

APH

ถังดูดเม็ดพลาสติก
(สำหรับผสมและแยกฝุ่น)

AJC

ถังดูดเม็ดพลาสติก

FC

ถังดูดเม็ดพลาสติก

MC5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อนแม่พิมพ์ (ชนิดน้ำ)

MGC

เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ

GMC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์
ลม

JCGB

เครื่องผสม ชนิดชั่งน้ำหนัก

JCLW

เครื่องผสม ชนิดชั่งน้ำหนัก (ชนิดป้อนเม็ดพลาสติก)

JCW2-i

เครื่องผสม ชนิดชั่งน้ำหนัก

JCW2

เครื่องผสม ชนิดชั่งน้ำหนัก

JCT-102SS-A

เครื่องผสม ชนิดสกรู

SMGL3

เครื่องบดพลาสติก
ชนิดรอบความเร็วต่ำ

SMGL

เครื่องบดเม็ดพลาสติก

SMG

เครื่องบดพลาสติก
ชนิดรอบความเร็วสูง

SMGL2

เครื่องบดเม็ดพลาสติก

MGL2

เครื่องบดเม็ดพลาสติก

Solution & Option Parts