เกี่ยวกับมัตซุย(เอเซีย)

บริษัท มัตซุย(เอเซีย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2529 เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่ช่วยในการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เครื่องอบเม็ดพลาสติก เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องลำเลียงเม็ดพลาสติก เครื่องบดเม็ดพลาสติก เครื่องช่วยในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอื่น ๆ ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดแรงงานและลดต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี และระบบการผลิตที่ทันสมัย ทำให้มัตซุย(เอเซีย)ยึดครองความเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกระดับโลก พร้อมส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

อีกทั้งยังมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมกว่า 26 ประเทศทั่วโลก โดยสร้างศูนย์การผลิต จำหน่าย และฝ่ายบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ

โดยให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย และเวียดนาม การบริการก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มัตซุย(เอเซีย)ให้ความสำคัญ โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลังการขายได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วันนี้มัตซุย(เอเซีย)ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการผลิตสินค้าในตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกไปพร้อมๆกับการทุ่มเทเอาใจใส่ในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในโลกของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด เพื่อรักษา และคงไว้ในฐานะผู้นำในด้านผู้ผลิตเครื่องช่วยในการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับโลกตลอดไป

ประวัติมัตซุย(เอเซีย)

Timeline

1986

ก่อตั้งบริษัท มัตซุย(เอเซีย) จำกัด ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท

1988

ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อขยายกิจการ

1992

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 42 ล้านบาท

1994

ขยายพื้นที่โรงงานเพิ่มเป็น 2,610 ตารางเมตร

2002

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จาก RWTUV

2003

ได้มีการขยายและเพิ่มพื้นที่สำหรับวิศวกร

2004

ขยายพื้นที่โรงงานเพิ่มเป็น 3,810 ตารางเมตร และก่อตั้งสำนักงานที่ชลบุรี

2007

ก่อตั้งสำนักงานที่ อมตะซิตี้ ชลบุรี

2008

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท

2009

ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จาก RWTUV

2023

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 201 คน