งานเปิดตัวเครื่องอบอัจฉริยะซีรีส์ใหม่ (MJ6-i) แห่งยุคการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานเปิดตัวเครื่องอบอัจฉริยะซีรีส์ใหม่ (MJ6-i) แห่งยุคการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวเครื่องอบอัจฉริยะซีรีส์ใหม่ (MJ6-i) แห่งยุคการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566