คำแนะนำชนิดเม็ดพลาสติก

ABS

ระยะเวลาในการอบ 70~90 นาที ( 3-5 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 40~80 องศา

AS

ระยะเวลาในการอบ 70~90 นาที ( 3-5 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 40~80 องศา

PA

ระยะเวลาในการอบ 80~90 นาที ( 2-3 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 20~90 องศา

PBT

ระยะเวลาในการอบ 120~140 นาที ( 3-5 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 40~120 องศา

PC

ระยะเวลาในการอบ 120 นาที ( 4-6 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 70~120 องศา

PE

ระยะเวลาในการอบ ( ไม่จำเป็น ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 10~80 องศา

PEEK

ระยะเวลาในการอบ 150 นาที ( 3 ชั่วโมง )

PET

ระยะเวลาในการอบ 130~140 นาที ( 3-6 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 85~120 องศา

PMMA

ระยะเวลาในการอบ 70~100 นาที ( 2-6 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 20~90 องศา

POM

ระยะเวลาในการอบ 80~90 นาที ( 3-4 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 60~80 องศา

PP

ระยะเวลาในการอบ ( ไม่จำเป็น ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 20~90 องศา

PPO

ระยะเวลาในการอบ 80~110 นาที ( 2-4 ชั่วโมง )

PPS

ระยะเวลาในการอบ ( 120 องศา/ 5 ชั่วโมง ) (140 องศา/ 3 ชั่วโมง), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 130+ องศา

PS

ระยะเวลาในการอบ 70~80 นาที ( 1-2 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 20~70 องศา

PVC

ระยะเวลาในการอบ 60~70 นาที ( 1-2 ชั่วโมง )

ABS

ระยะเวลาในการอบ 70~90 นาที ( 3-5 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 40~80 องศา

AS

ระยะเวลาในการอบ 70~90 นาที ( 3-5 ชั่วโมง ), อุณหภูมิแม่พิมพ์ 40~80 องศา