กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีภายในบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 เพื่อตรวจสอบสุขภาพพนักงานให้มีความแข็งแรง และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่มือลูกค้า